Statické zesílení stativa mostu

Rekonstrukce mostu na silnici I/8 u obce Žalany přes železniční trať si vzhledem ke stavu betonové nosné konstrukce vyžádala i zpevnění stativa za pomocí dodatečně vlepované výztuže v horizontálním i vertikálním směru. Kritická místa byla v místě styku stojiny a příruby „obráceného T“ pod krajními ložisky. Požadavkem od objednatele bylo provedení svislých vrtů zespodu stativ při neomezeném provozu na silnici i železnici.

Bylo zapotřebí uskutečnit horizontální a vertikální vrty s nástroji délky i přes 3 m s požadavkem na minimální rovnoběžnou odchylku, které byly následně protkány výztužnými tyčemi průměru 32 mm. Tyče byly po celé délce vlepeny a zakončeny patkami osazenými na nesmrštivou cementovou maltu. Celkový počet vlepených tyčí na mostě byl 48 ks. Při pracích byly využity opakovaně použitelné ocelové rozpěrné kotvy OMO k uchycení vrtacích zařízení. Provedení prací bylo náročné z důvodu vrtání zespodu stativ mostu, přesnosti vrtů, čistění otvorů a samotné aplikace lepící hmoty od kořene vrtů.