Kotvení na bázi cementu

Pravděpodobně nejekonomičtější varianta kotvení. Je, podobně jako kotvení pryskyřicí, tvořeno vlastní kotvou (závitovou tyčí, žebírkovou tyčí, různými kotevními systémy) a upevňovacím tmelem v kotevním otvoru, který je tvořen modifikovanou cementovou maltou, tedy stavební chemií upraveným cementem s plnivy.
Při našich aplikacích používáme nejčastěji polymercementové malty řady Groutex nebo dle požadavků objednatele a statického výpočtu.

Výhody kotvení na bázi cementu:

  • cenově nejlepší varianta kotvení
  • bez omezení vlhkým podkladem
  • možnost ukotvení nestandardního tvaru kotvy
  • možnost ukotvení a zároveň podlití (např. patek, rámů apod.) jedním druhem materiálu při výškové rektifikaci vůči podkladu
  • lepší požární odolnost proti pryskyřici

Omezení:

  • časová prodleva v zatížení kotvy (většinou dny, dle situace)
  • teplotní omezení (komplikovanější práce při teplotách pod 5 st. C)

 

Příklady použití cementové zálivky z našich realizací:

Injektáž prostoru mezi římsou a patkou sloupku, mosty na D47

Na stavbách bývalé D 47 (dnes součásti D 1) jsme montovali v letech 2009-2010 mostní svodidla. Součástí montáže je i dobře ošetřený prostor pod patkou sloupku, vzniklý po rektifikaci sloupku vůči mostní římse. Několika předcházejícími lety zkoušení a vývoje opatření a strojního vybavení se nám osvědčil postup s použitím membránového čerpadla, kterým lze čerpat modifikované cementové materiály jak tixotropní (nestékavé), tak tekuté konzistence. Výhodou této technologie oproti standardní metodě postupného osazování jednotlivých sloupků tzv. "na buchty" je, že lze osadit sloupky na celém mostě (s možností jakékoli korekce) a teprve poté se přikročí k práci s "živými" materiály, které zasychají, tuhnou apod. (zvláště na slunci v létě). Nejprve se kolem patek vytvoří z tixotropního materiálu rámeček, který uzavře dutinu. Ten po zavadnutí materiálu vytvořil dutinu, do které se přes injektážní otvor v patě sloupku injektuje řídká výplňová hmota, která vyplní dutinu. Na záběru s pokusným průhledným sloupkem je vidět i postup vyplňování dutiny. Výhodou technologie je vyšší produktivita práce (100-150 sloupků / den) a spolehlivost a kvalita vyplnění dutiny, která přináší zvýšenou životnost celého záchytného systému. Technologie byla oceněna bronzovou medailí Stavební akademie za rok 2009 za přínos pro výstavbu liniových staveb.