Vrtání stavebních materiálů

Vrtání provádíme jádrovými vrtáky s diamantovými korunkami vysoké kvality osazenými do vrtaček poháněných jak elektricky tak i hydraulicky. Místo vrtu je standardně chlazeno vodou a je tak bezprašnou technologií.

Jádrové vrtání stavebních konstrukcí
firmou Stavby OMO - hlavní údaje:

 • průměry od 10 mm až do 1000 mm
 • praktické zkušenosti s hloubkou vrtů až do 12 metrů
 • velmi přesné vrty s hladkými stěnami vrtu
 • vrtání pod přesně danými úhly vedenými v rovinách horizontálních, vertikálních (prakticky - podlahy, stěny, stropy)
 • elektricky nebo hydraulicky poháněné vrtačky
 • do různých druhů stavebních materiálů - betonu, železobetonu, kamene, různých druhů zdiva, obkladů a dlažeb i materiálových kombinací
 • v případě potřeby zajistíme statický posudek, potřebná měření

Šikmo vedené jádrové vrty

Odvrtání sloupu

Jádrové vrtání stavebních materiálů - výhody:

 • provedení vrtů bez ohledu na výztuž
 • přesnost umístění vrtů (lze dohledat výztuž a vyhnout se jí)
 • přesnost průměru vrtů (lze případně i nestandardní průměry dle zadání objednatele)
 • bezpříklepová technologie (nevnáší vibrace do vrtaného podkladu)
 • minimální prašnost a nízká hlučnost (provádění prací za provozu)
 • možnost odsávání chladící vody
 • provádění vrtacích prací v čistých interiérech s pomocí odsávacích kroužků
 • rychlost provedených prací

Jádrové vrtání stavebních konstrukcí
- některé příklady použití:

 • otvory pro nejrůznější druhy kotev a kotevních systémů (např. stroje, technologické celky, nosné sloupy, záchytné systémy atd.)
 • prostupy pro vodní, plynové a kanalizační rozvody
 • vzduchotechnické a klimatizační rozvody
 • průchody pro elektroinstalace (kabely, zápustná světla)
 • otvory pro IT rozvody
 • prostupy pro kabelová vedení (např. výztuže, předpínací prvky, výtahy)
 • vrtání velkých průměrů například revizních otvorů a šachet
 • odvodňovací vrty
 • průzkumné, zkušební sondy a odběry vzorků
 • perforační odvrtávání pro prostupy větších nebo nepravidelných průměrů
 • demoliční práce perforačním odvrtáním např. plošných konstrukcí bez vibrací a rázů
 • vrtání pro různé dekorativní účely (okrasné sloupy, květináče apod.)
 • otvory pro následné řezaní lanovou pilou

Sklad jádrových korunek