Řezání konstrukcí stěnovou pilou

Tato technologie umožňuje vytvoření přesných řezů ve stavební konstrukci pomocí řezných kotoučů s diamantovými zuby, dodatečné zhotovení rozsáhlých otvorů v již hotové konstrukci, odřezání přebytečného materiálu apod.

Řezání konstrukcí stěnovou pilou
firmou Stavby OMO - hlavní údaje:

 • prořez materiálem do cca 600 mm, příp. dle dohody
 • délka řezů je dle požadavků klienta
 • v případě vedení po kolejnici se dosahuje velmi přesných řezů s hladkými stěnami
 • řezání pod přesně danými úhly vedenými v rovinách horizontálních, vertikálních (prakticky - podlahy, stěny, stropy)
 • elektricky nebo hydraulicky poháněné pily
 • různé druhy stavebních materiálů - asfalt, beton, železobeton, kámen, různé druhy zdiva, obklady a dlažby i materiálové kombinace
 • v případě potřeby zajistíme statický posudek, potřebná měření

Stěnová pila

Stěnová pila a výztuž

Řezání stavebních materiálů kotoučovou pilou
- výhody:

 • provedení řezů bez ohledu na výztuž
 • přesnost umístění řezů (lze dohledat výztuž a vyhnout se jí)
 • přesné a hladké řezy bez nutnosti dalších stavebních úprav
 • bez vibrací a otřesů řezaného podkladu (šetrné k okolní konstrukci - demolice)
 • vyřezání velkých ploch, které jsou rozděleny na manipulovatelné kusy
 • omezená prašnost a hlučnost (provádění prací za provozu)
 • možnost odsávání chladící vody
 • rychlost provedených prací

Řezání konstrukcí stěnovou pilou
- některé příklady použití:

 • řezání dilatačních spár (beton, asfalt)
 • řezání betonových ploch, panelů či průmyslových podlah (např. vyřezávání poškozených dílců)
 • dodatečné vytvoření dveřních či okenních otvorů, rozšíření stávajících
 • řezání betonových rour, schodišť
 • řezání drážek pro vlepování dodatečných výztuží a zpevňovacích systémů
 • řezání mostních konstrukcí
 • řezání betonových rour
 • řezání betonových schodišť
 • zarovnávání nerovných úseků konstrukce, zkracování
 • oddělení částí konstrukcí určených k odstranění bez poškození okolních konstrukcí
 • postupné a šetrné demolice celých objektů