Trhání stavebních konstrukcí

Jde o demoliční technologii, při které dochází k postupnému rozrušování stavebního materiálu tlakem, který na něj vyvíjejí hydraulické písty. Je alternativou ke klasickým bouracím postupům s využitím ručních bouracích kladiv (elektrických nebo pneumatických) nebo za použití velkých bouracích strojů.

Stručný technologický postup:

Do stavební konstrukce jsou pomocí jádrových vrtů vyvrtány otvory do kterých jsou následně vsunuty ocelové hydraulické klíny. Za pomocí hydraulického agregátu jsou klíny od sebe odtlačovány, čímž působí na okolní materiál, který následkem tlaku praská a jeho okrajové části se postupně odlamují. Tyto snadno manipulativní části jsou pak příslušným způsobem likvidovány mimo objekt.

Trhání stavebních konstrukcí
firmou Stavby OMO - hlavní údaje:

 • maximální dosahovaná síla - cca 2800 kN (tj. tlak odpovídající cca 280 t)
 • plošný rozsah - bez omezení
 • hloubkový rozsah konstrukce - vzhledem k postupnému odlamování rovněž bez omezení
 • elektricky a hydraulicky poháněné stroje
 • trhání různých druhů stavebních materiálů - betonu, železobetonu, kamene, různých druhů zdiva a materiálových kombinací

Trhání betonové podlahy

Trhání betonové konstrukce

Trhání stavebních konstrukcí - výhody:

 • kombinace dvou šetrnějších technologií demolice pro okolní prostředí - jádrových vrtů a trhání
 • bezrázová technologie (nevnáší rázy do podkladu, které by staticky narušovaly okolí)
 • roztrhání konstrukce v místech nepřístupných pro velkou bourací techniku (štoly apod.)
 • přesnost umístění vrtů pro následné trhací práce
 • minimální prašnost proti klasickým bouracím postupům
 • nízká hlučnost (provádění prací za provozu)
 • rychlost provedených prací

Trhání stavebních konstrukcí
- některé příklady použití:

 • technologie zvláště vhodná pro likvidaci betonových desek (betonové průmyslové podlahy, vozovky apod.)
 • částečná likvidace jen některých částí betonových podlah bez vlivu rázů na podloží a okolní dilatační celky průmyslové podlahy
 • demolice stropních konstrukcí
 • postupná demolice větších betonových útvarů
 • demoliční práce v chráněných zónách (historické budovy, centra měst, památkové objekty apod.)

Reference trhání konstrukcí