Politika kvality

VÍME, CO CHCEME = ZÁKAZNÍK
Nabídnout zákazníkům produkty, vyznačující se špičkovou kvalitou a atraktivním poměrem mezi cenou a výkonem, který dlouhodobě zajistí ziskovost společnosti.
Trvalou péči o zvyšování kvality zakázek chceme posílit postavení společnosti v našem regionu, a vztahy se zákazníky prohloubit v partnerství.
Znát specifické požadavky našich zákazníků a pružně reagovat na jejich individuální potřeby.
Úzkou spolupráci s rozhodujícími zákazníky s cílem rozvoje dlouhodobých vztahů loajálnosti a důvěry.

QMS
Dodržovat požadavky zakotvené v evropských standardech ve všech činnostech společnosti, které jsou dokládány certifikátem jakosti.
Zdokonalovat systém řízení a zvyšovat úroveň poskytovaných produktů soustavným zlepšováním a zaváděním nových metod a technologií,

VÍME, JAK TOHO DOSÁHNOUT = ZAMĚSTNANCI
Vedení společnosti se zavazuje, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro její naplňování v každodenní práci nás všech.
Každodenní práce našich zaměstnanců garantuje stabilitu jakosti našich procesů, zavedením preventivních a kontrolních principů podle požadavků dokumentovaného systému jakosti a individuálních požadavků zákazníka,
Hodnocením a měřením efektivity procesů, provádět snižování vlastních nákladů, výskyt možných chyb a ztrát, odstraňovat plýtvání,
Motivací zaměstnanců produktivní a dobře odvedenou práci vytváříme předpoklady pro vyšší ekonomické zhodnocení, vážíme si tvořivých a profesně zdatných pracovníků, zvyšováním úrovně jejich kvalifikace umožníme stabilizaci společnosti.
Od všech zaměstnanců očekáváme pochopení a uplatňování této politiky jakosti.

V Hranicích   dne 2.1.2018            

Jednatel společnosti