Kotvení na bázi pryskyřice

Je dalším typem kotvení, které používáme pro naše práce. Je tvořeno kotvou - většinou závitovou tyčí s příslušnými pevnostními parametry (ale i jiným druhem) a upevňovacím tmelem, který kotvu v kotevním otvoru upevní - pryskyřicí.
Kotva - používáme buď vlastní certifikovanou závitou tyč pevnostních tříd 5.6 až 12.9 (dle objednávky nebo požadavků zákazníka na pevnost kotvy), kotvy renomovaných výrobců (např. Hilti) nebo zákazníkem požadovanou kotvu (různé tyče, táhla, háky a další kotevní soustavy).
Kotevní tmel - většinou používáme tmely firmy Hilti (např. HIT-RET 500) nebo dle požadavků objednatele a statického výpočtu.

Výhody kotvení na bázi pryskyřice:

  • bývá cenově přijatelnější variantou kotvení (ve srovnání s mechanickým kotvením)
  • možnost ukotvení nestandardního tvaru kotvy

Omezení:

  • časová prodleva v zatížení kotvy (desítky minut až dny dle situace)

 

Příklady použití kotvení na bázi pryskyřice z našich realizací:

 

Statické zesílení stativa silničního mostu dodatečně vlepovanými výztužemi.

Rekonstrukce mostu na silnici I/8 u obce Žalany přes železniční trať si vzhledem ke stavu betonové nosné konstrukce vyžádala i zpevnění stativa za pomocí dodatečně vlepované výztuže v horizontálním i vertikálním směru. Požadavkem od objednatele bylo provedení svislých vrtů zespodu stativ při neomezeném provozu na silnici i železnici. Bylo zapotřebí uskutečnit horizontální a vertikální vrty s nástroji délky i přes 3 m s požadavkem na minimální rovnoběžnou odchylku, které byly následně protkány výztužnými tyčemi průměru 32 mm, které byly po celé délce vlepeny tmelem. Další informace je možné získat i ve formě článku ze sborníku konference "Betonářské dny 2015".