Řezání konstrukcí lanovou pilou

Řezání "diamantovými lany" je moderní a ekonomicky výhodná technologie k řezání a odstraňování rozsáhlých betonových konstrukcí. Řezání je uskutečněno elektricky poháněnými agregáty, které přes systém volitelně umístitelných a uchycených kladek protahují přes řezanovu konstrukci speciální vysokopevnostní lano osazené kroužky s diamanty.

Řezání konstrukcí lanovou pilou
firmou Stavby OMO - hlavní údaje:

 • prořez materiálem je prakticky neomezen
 • délka řezů je dle požadavků klienta
 • dosahuje se přesných řezů s relativně hladkými stěnami (mohou být drobné výstupky od lana)
 • řezání pod přesně danými úhly vedenými v rovinách horizontálních, vertikálních (prakticky - podlahy, stěny, stropy)
 • elektricky nebo hydraulicky poháněné pily
 • různé druhy stavebních materiálů - asfalt, beton, železobeton, kámen, různé druhy zdiva, obklady a dlažby i materiálové kombinace
 • v případě potřeby zajistíme statický posudek, potřebná měření

Řezání I profilů lanovou pilou

Řezání stěny lanovou pilou

Řezání stavebních materiálů lanovou pilou - výhody:

 • provedení řezů bez ohledu na výztuž a další kovové prvky v konstrukci (rámy, kotvy apod.)
 • realizace i v těžko dostupných místech (řezy v hloubce materiálu)
 • přesnost umístění řezů
 • bez vibrací a otřesů řezaného podkladu (šetrné k okolní konstrukci - demolice)
 • rozřezání velkých bloků, které jsou rozděleny na manipulovatelné kusy (větš. nosnosti jeřábů v místě)
 • minimální prašnost a hlučnost (provádění prací za provozu)
 • možnost odsávání chladící vody
 • rychlost a ekonomičnost provedených prací

Řezání konstrukcí lanovou pilou
- některé příklady použití:

 • řezání betonových bloků, panelů
 • dodatečné vytvoření dveřních či okenních otvorů, rozšíření stávajících
 • řezání betonových sloupů, rour, schodišť
 • řezání mostních konstrukcí
 • řezání betonových průvlaků, stolic
 • základy velkých generátorů, lisů
 • zkracování, zmenšování konstrukcí
 • oddělení částí konstrukcí určených k odstranění bez poškození okolních konstrukcí
 • postupné a šetrné demolice rozsáhlých konstrukčních celků či celých objektů

Reference řezání lanovou pilou

 

Příklad řezání lanovou pilou z našich realizací:

Rozřezaní betonového korpusu ventilátoru lanovými pilami, Třinec

Ve třineckých železárnách byla v roce 2015 ukončena jedna z etap investic do nových technologií odsávání a filtrace znečištěného vzduchu. Jedním z míst výstavby byla i konvertorová ocelárna, kde se nahrazovalo nevyhovující staré zařízení plynočistírny. Po demontáži technologií zůstal uprostřed sedmipatrové budovy železobetonový korpus o hmotnosti přibližně 200 tun, který bylo nutné odstranit. Nejvhodnějším řešením se ukázal postup rozřezání základu plochy 50 metrů čtverečních a výšky i přes 2 metry diamantovými lany na kusy o hmotnosti do 20 tun, jejich odvoz a likvidace mimo areál továrny. Tím byl splněn požadavek zákazníka na co nejkratší čas demoličních prací při nepřerušeném provozu ocelárny.