Kotvení záchytného systému ZSNH4/H2

Článek popisuje způsob kotvení záchytného systému ZSNH4/H2 výrobce Ispat Nová huť, a.s. pomocí rozpěrných kotev OMO. Toto kotvení výrobce doporučil na základě výborných parametrů únosti kotev v betonu a zvláště pak v betonu s trhlinami.
Výhodou je i jednodušší oprava svodidel po nárazu vozidlem, kdy řadu kotev je možné použít bez nutnosti jejich výměny (tj. vybourání, převrtání a dalších nezbytných prací).
Způsob kotvení je výrobcem záchytného systému certifikován.
Článek si dále všímá nezbytnosti osazení patek sloupků na nesmrštivou zálivku a jednoduchost práce demonstruje při použití čerpadla vlastní konstrukce.

Vyšlo: Stavební noviny, ročník 2005, číslo 4.