Sympozium MOSTY 2021

7.10.2021 | Aktuality

Další, 26. ročník konference ve složitém období s Covidem-19 se podařilo uskutečnit v omezené kapacitě do 500 účastníků. Všechny přednášky byly přenášeny online na internet pro další zájemce, kteří se již nemohli zúčastnit prezečně.I tak to znamenalo úspěch, i pro nás, neboť jsme mohli představit inovovaný systém svodidel ZMS4-A/H2 s novým typem svodnice. Nové zábradelní svodidlo ZMS4-A/H2 vychází z již prověřených svodidel ZMS4/H2 a novějšího ZMS4-1/H2, ale je vybaveno novou svodnicí A3. Další informace jsou k dispozici v příspěvku ve sborníku Sympozia Mosty 2021.

  • Hlavní výstavní sál sympozia Mosty 2021
  • Hlavní přednáškový sál sympozia Mosty 2021
  • Úvod naší přednášky o novém svodidlu
  • Diskuze na stánku Stavby OMO
  • Diskuze na stánku Stavby OMO
  • Obchodní partneři na stánku Stavby OMO