Montáž svodidel v Pardubicích, M117

8.4.2022 | Aktuality

V dubnu 2022 probíhají finální práce na dokončení generální rekonstrukce mostu ev.č. M117 v ulici Kyjevská v Pardubicích. V rámci dokončovacích prací jsme na nové mostní římsy namontovali zábradelní svodidlo ZMS4-1/H2 jehož součástí jsou protihlukové výplně z plexiskla tloušťky 12mm výšky 0,9m. V oblasti, kde Kyjevská tvoří nadjezd nad železniční tratí je pak PHS výplň použita jako protidotyková zábrana výšky 2m.
Mostní nadjezd v Kyjevské, který propojuje centrum Pardubic s městkou částí Pardubičky, sloužil nepřetržitě od roku 1964 a jeho stav již nevyhovoval budoucím požadavkům na zatížení. Rekonstrukcí se obnoví hlavní příjezdová trasa k nemocnici a vzhledem k plánovanému propojení ulic Kyjevská a kapitána Jaroše se předpokládá i částečné dopravní odlehčení hlavnímu tahu.

  • Rekonstruovaný nadjezd Kyjevská směrem k centru
  • Nadjezd Kyjevská s protidotykovou PHS
  • Nadjezd Kyjevská s PHS nad železniční tratí
  • Most M117 se svodidly ZMS4-1/H2 a PHS
  • Most M117 se svodidly ZMS4-1/H2 a PHS
  • Rekonstruovaný nadjezd M117 Kyjevská