Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Vrty pro odvodnění, Hranice

1.1.2006

V rámci sanačních a celkových rekonstrukčních prací probíhajících v letech 2006-2008 jsme prováděli řadu vrtacích prací, např. při odvodňování, vrty průměru 100mm.

Vrtání kotevních otvorů, VMO Brno

12.8.2005

Při budování VMO v Brně, v Pisárkách u ulice Hlinky jsme vrtali otvory pro kotevní šrouby k uchycení betonových svodidel typu New Jersey. Osazené kotevní šrouby byly následně zality cementovou zálivkou Groutex.

Vrtání kotevních otvorů, VMO Brno

12.8.2005

Při budování VMO v Brně, v Pisárkách u ulice Hlinky jsme vrtali otvory pro kotevní šrouby k uchycení betonových svodidel typu New Jersey. Osazené kotevní šrouby byly následně zality cementovou zálivkou Groutex.

Kotvení zábradlí, R55

12.11.2004

Rozpěrné kotvy OMO jsme používali při kotvení zábradlí na mostě silnice přes rychlostní komunikaci R55 (dnes D55).

Kotvení zábradlí, R55

12.11.2004

Rozpěrné kotvy OMO jsme používali při kotvení zábradlí na mostě silnice přes rychlostní komunikaci R55 (dnes D55).

Spřažení mostovek, Frýdlantské mosty

5.7.2004

Při rekonstrukci silničních Frýdlantských mostů v Ostravě bylo zapotřebí uskutečnit spřažení staré mostovky s novou betonovou vrstvou. K tomuto účelu byly použity ocelové rozpěrné kotvy OMO v celkovém počtu přes 10 tisíc kusů.

Spřažení mostovek, Frýdlantské mosty

5.7.2004

Při rekonstrukci silničních Frýdlantských mostů v Ostravě bylo zapotřebí uskutečnit spřažení staré mostovky s novou betonovou vrstvou. K tomuto účelu byly použity ocelové rozpěrné kotvy OMO v celkovém počtu přes 10 tisíc kusů.

Stránky