Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Vrtání injektážních otvorů, Střelice

8.9.2006

V tělese mostních pilířů železničního mostu „Železňák“ u obce Střelice vznikly působením okolí kaverny, které ohrožovaly statiku. Bylo zapotřebí kaverny vyplnit nesmrštivou injektážní hmotou. Byly vrtány injektážní otvory hloubky až 4m, kterými… >>

Kotvení mostní římsy, D8 Rybný potok

18.8.2006

Při výstavbě mostů na D8 v lokalitě Rybný potok jsme prováděli kotvení mostních říms.

Vrtání piloty, Bělotín

18.7.2006

Při budování dálnice D47 (dnes D1) jsme u obce Bělotín vrtali piloty průměru 100 mm do hloubky až 10 m v celkovém počtu 30 ks.

Vrtání šachty, Bělotín

21.5.2006

Při budování dálnice D47 (dnes D1) jsme u obce Bělotín vrtali odvodňovací šachty průměru 600 mm.

Vrty pro odvodnění, Ostrava

20.5.2006

Při budování obchvatu v Ostravě jsme v opěrné zdi uskutečnili vrty pro odvodnění o průměrech 120 mm.

Kotvení mostní římsy, I/67 Karviná

8.5.2006

Při opravě mostu na silnici I/67 přes řeku Olši v Karviné byly ke kotvení mostní římsy použity soudržné kotvy v počtu cca 200 ks.

Vrty pro externí předpětí, Jakubčovice

9.4.2006

V rámci sanačních prací na mostě ve městě Jakubčovice jsme v šikmých úhlech prováděli vrty pro externí předpětí průměru 40 mm, o celkovém počtu cca 200 ks.

Stránky