Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Řezání stěnovou pilou, Karviná

21.7.2008

Při technologické změně bylo v čistírně odpadních vod zapotřebí vyříznout nové prostupy ve stěnách nádrží.

Řezání stěnovou pilou, Ostrava

7.7.2008

V rámci rekonstrukce výrobní haly bylo zapotřebí vyříznout v žb stěně nové otvory pro okna.

Trhání základů v hale, Olomouc

12.6.2008

Ve výrobní hale olomoucké firmy došlo ke změně technologických procesů a bylo zapotřebí odstranit původní železobetonové základy. Použitá technologie trhání… >>

Kotvení podkladnice, Olomouc

8.6.2008

Na mostě v Olomouci jsme prováděli vrtání a kotvení podkladnice kolejí tramvajové dopravy MHD k betonovému podkladu.

Řezání stěnovou pilou, Střítež

20.5.2008

V rámci rekonstrukčních prací spediční haly bylo zapotřebí odříznout stávající opěrnou zeď.

Řezání pilířů stěnovou pilou, D47

11.4.2008

Vzhledem ke změnám na stavbě bylo zapotřebí odřezání částí mostních pilířů.

Kotvení pro nárazovou zkoušku svodidla MSK, Mimoň

27.7.2007

Vrtání kotevních otvorů a kotvení svodidla Skanska MSK 2007 pro bariérovou zkoušku na úroveň zadržení H3. Ke kotvení jsou použity prodloužené kotvy OMO průměru 20mm. S tímto typem kotvení… >>

Stránky