Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Dodávka a montáž kotev M24 říms

1.3.2009

V letech 2009-2010 jsme prováděli na budované D47 (dnešní D1) vrtání a kotvení říms na mostních stavbách o celkovém počtu 4500 kusů. K uchycení se používal kotevní šroub OMO M24 s pryskyřičným tmelem HIT-RE 500.

Rozšíření koryt výpustných šachet turbín, Spytihněv

30.1.2009

Vzhledem k požadavku na plné využití parametrů elektrárny ČEZ došlo ke změně v osazení turbosoustrojí. Z toho důvodu bylo zapotřebí rozšířit šachty odpadních vod za turbínami. Pro obtížnou dostupnost a omezené… >>

Montáž zábradelního svodidla ZSODS1/H2

1.1.2009

Stavba D4705,  montáž zábradelního svodidla ZSODS1/H2, několik staveb v letech 2009-2010, celkem bylo namontováno 3.500 bm.

Vrty pro spřažení, Stříbro

17.9.2008

Prováděli jsme velké množství vrtů různých průměrů do 50 mm pro spřažení úložného prahu.

Kotvení mostní římsy, Hrabůvka

11.8.2008

U obce Hrabůvka (Hranice n.M.) jsme prováděli na budované D47 vrtání a kotvení říms. K uchycení se používala soudržná kotva s pryskyřičným tmelem HIT-RE 500.

Vrtání piloty, Životice

1.8.2008

Při budování dálnice D47 (dnes D1) jsme u obce Životice vrtali piloty do hloubky téměř 9 m.

Vrty plavební komory, Gabčíkovo

25.7.2008

Na vodním díle Gabčíkovo jsme prováděli vrty v plavební komoře o průměru 800mm.

Stránky