Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Statické zesílení stativa mostu, Žalany

23.5.2010

Rekonstrukce mostu na silnici I/8 u obce Žalany si vzhledem ke zhoršenému stavu betonové nosné konstrukce vyžádala i zpevnění stativa za pomocí dodatečně vlepované výztuže v horizontálním i vertikálním směru. Bylo zapotřebí uskutečnit… >>

Montáž kotev a sloupků svodidla

1.5.2010

Stavba 514 SOKP,  SO 202 Most přes Lochkovské údolí, montáž kotev svodidla a sloupků mostního svodidla, v celkové délce 800 bm

Řezání mostu stěnovou pilou, Ostrava

7.4.2010

Při rekonstrukci mostů na D56 v Ostravě na ulici Místecká bylo zapotřebí odříznout části žb konstrukce mostů pro nové dilatační závěry. >>

Řezání mostu lanovou pilou, Ostrava

3.4.2010

Při rekonstrukci mostů na D56 v Ostravě na ulici Místecká bylo zapotřebí odříznout části žb konstrukce mostů pro nové dilatační závěry.

Dodávka a montáž kotev M24 říms na D1

1.4.2010

D1 Kroměříž – Říkovice , stavba 0135, dodávka a realizace kotev M24 říms, celkem realizováno 270 ks

Dodávka a montáž kotev M24 říms na D1

1.5.2009

D1 Jesenice – Vestec, stavba 512, dodávka a realizace kotev M24 říms, celkem realizováno 1.200 ks

Kotevní prvky svodidel

1.4.2009

Stavba D4705, kotevní prvky svodidel, rok 2009-2010, celkem dodáno 2.200 KS

Stránky