Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Řezání nosníků lanovou pilou, Ostrava-Svinov

31.5.2012

Při rekonstrukci mostů v Ostravě-Svinově jsme pro stavební firmu SDS Exmost uskutečnili příčné řezy nosníků v počtu 15 ks.

Řezání nosníků stěnovou pilou, Opava

24.4.2012

V rámci rekonstrukce obchodního centra v Opavě bylo nutné uskutečnit odřezání stropních nosníků.

Dodávka a montáž kotev M24 říms na D3

1.6.2011

D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, dodávka a realizace kotev M24 říms, roky 2011-2012, celkem realizováno 5000 ks

Vrtání vpustí ve vozovce, Hrádek

19.10.2010

V budované čtyřproudové komunikaci E75 u obce Hrádek byly vrtány otvory o průměru 1000mm a hloubce 300mm pro vpustě ve vozovce.

Vrtání pro externí předpětí, Příbor

14.9.2010

V rámci sanačních prací na mostě ve městě Příbor jsme v šikmých úhlech prováděli vrty pro externí předpětí průměr 40 mm, v celkové délce cca 200m.

Řezání nádrže lanovou pilou, Cidemat

6.7.2010

Ve výrobním závodě v Hranicích na produkci teracové dlažby, firmě Cidemat, jsme při rušení starých odkalovacích nádrží prováděli jejich rozřezání na menší, manipulovatelné části.

Statické zesílení stativa mostu, Žalany

23.5.2010

Rekonstrukce mostu na silnici I/8 u obce Žalany si vzhledem ke zhoršenému stavu betonové nosné konstrukce vyžádala i zpevnění stativa za pomocí dodatečně vlepované výztuže v horizontálním i vertikálním směru. Bylo zapotřebí uskutečnit… >>

Stránky