Reference

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ činnosti seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ naší činnosti, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci činností nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr možné omezit konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Kotvení PHS, Olomouc

9.8.2002

Na mostních stavbách u Olomouce jsme uskutečnili vrtání a kotvení protihlukových stěn, celkem dodáno 2500 ks soudržných kotev.

Vrty pro zesílení, Jezernice

14.11.2000

Pro zesilovací práce pilířů viaduktu Jezernice bylo nejprve nutné uskutečnit jádrové vrty průměru 30 mm do hloubky 4m.

Řezání patky stěnovou pilou, Hranice

22.7.2000

Ve firmě Cement Hranice bylo nutné odřezat části patek nosných pilířů.

Řezání drážek výztuh stěnovou pilou, Hranice

1.3.2000

Při rekonstrukčních pracích na viaduktu v Hranicích na Moravě bylo zapotřebí zesílení konstrukce pilířů mostu. Z toho důvodu byly prořezány spáry pilířů, do kterých byly vlepeny zesilující prvky.

Spřažení mostovek, Ostrava

12.7.1998

Rekonstrukce mostů na ulici Dr. Martínka v Ostravě přes níže položenou D56 si vyžádala i zesílení stávající mostovky. Ke spřažení s novou betonovou vrstvou byly použity ocelové rozpěrné kotvy OMO.

Spřažení mostovek, Ostrava

12.7.1998

Rekonstrukce mostů na ulici Dr. Martínka v Ostravě přes níže položenou D56 si vyžádala i zesílení stávající mostovky. Ke spřažení s novou betonovou vrstvou byly použity ocelové rozpěrné kotvy OMO.

Sondy do krypty, Znojmo

22.10.1996

V rámci archeologického průzkumu v rotundě města Znojma jsme uskutečnili sondážní vrty při hledání krypty slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Stránky