Řezání lanovou pilou v TŽ, Třinec

31.8.2015 | Reference

V rámci rozsáhlých ekologických investic za více než 2,6 miliardy Kč v Třineckých železárnách dochází k přebudování technologií na odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny. Bylo proto zapotřebí rozebrat staré technologické celky. Jedním z nich byl i odsávací blok, jehož tělo tvořilo betonové těleso o váze přes 200 tun, které bylo umístěné ve čtvrtém patře ocelárny. Bylo zapotřebí tento blok rozřezat na 11 manipulovatelných dílů, které bylo možné následně vyzvednout jeřábem přes další tři patra ke stropu a odtud ven z haly.
V první fázi bylo nutné rozřezání lanovými pilami na jednotlivé části, přičemž vzhledem ke krátkému termínu na celou akci byla nasazena 3 zařízení zároveň. Během řezání byly jednotlivé vznikající bloky fixovány navzájem tak, aby nedošlo při následném vytahování k jejich vzájemnému zkřížení a zaseknutí. Po rozřezání byly jednotlivé díly protknuty vývrty o hloubce až 1,5 metru, do kterých byly následně pryskyřičným tmelem ukotveny 2 metry dlouhé kotvy. Pomocí kotev pak následujícího dne byly jednotlivé bloky vytaženy jeřábem příslušné nosnosti. Celá akce probíhala v nonstop provozu.

Video z realizace je možné zhlédnout na našem Youtube kanále.

  • Třinecké železárny
  • TŽ - pohled na blok z 5. patra
  • TŽ - řezání lanovou pilou
  • TŽ - řezání lanovou pilou
  • TŽ - kotvy a příprava na vytažení dílů
  • TŽ - jeden z cca 20-ti tunových dílů