Montáž svodidel, silnice III/4785

20.8.2015 | Reference

Silnice III/4785, přeložka ulice Bílovecké v Ostravě-Svinov, dodávka a montáž svodidel JSNH4/H1  a zábradelních mostních svodidel OMO ZMS4/H2, celková délka 800 bm.
Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje, Opava
Dodavatel stavby: SDS Exmost

  • Přeložka ulice Bílovecké
  • Most se silnicí III/4785
  • Svodidla ZMS4/H2 na mostě